Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng LINCOLN UNIVERSITY là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong tình hình hiện tại. Đọc thêm các bản cập nhật mới nhất tại đây.

Tìm hiểu các chương trình học

Có nhiều con đường khác nhau mà bạn có thể thực hiện trên hành trình học cao hơn của mình.

Chương trình học

Các khoá học nền tảng và khoá học Tiếng Anh

Sinh viên quốc tế

Bạn có muốn sống và học tập tại môi trường quốc tế và nhận bằng Đại học Lincoln ngay tại Hà Nội? Với chương trình LU tại Hà Nội, bạn sẽ được tham gia môi trường học tập có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế, mở ra cơ hội cho những sinh viên có tinh thần khởi nghiệp và tận hưởng bầu không khí học tập tại thành phố thủ đô sôi động của Việt Nam.

Trải nghiệm học tập tại Hoa Kỳ

Là một phần của trường Đại học tại Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cơ hội cho sinh viên trải nghiệm học tập tại Hoa Kỳ

Cuộc sống sinh viên tại LU

Tại sao chọn LU Hà Nội

Nhập học tại LU

Liên hệ